Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

glazed

November 18 2017

glazed
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viaonlythebrave onlythebrave
glazed
Snowdonia National Park, United Kingdom
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viairmelin irmelin
glazed
glazed
6211 b64b 500
Reposted fromspacebonnie spacebonnie viairmelin irmelin
glazed
glazed
3531 36a0 500
glazed
7373 c0a0 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
glazed
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viausmiechprosze usmiechprosze
glazed
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viamayamar mayamar

June 17 2015

glazed
1006 b3f8
Reposted fromscorpix scorpix viamayamar mayamar
glazed
     

The cast of Friends before Friends

Reposted fromfriends friends viapeper peper
glazed
glazed
Przyszła

Znowu przyszła do mnie samotność
choć myślałem, że przycichła w niebie
Mówię do niej:
-Co chcesz jeszcze, idiotko?
A ona:
-Kocham ciebie
— J.Twardowski
Reposted frommonstrum monstrum viamayamar mayamar
glazed
6052 e474
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamayamar mayamar

June 16 2015

glazed
7710 8cfc
Reposted frommimi07 mimi07 viadunkellicht dunkellicht
glazed
Najgorsze są pogodne niedziele...- pomyślał bez siły do walki - puste, piękne, słoneczne niedzielne poranki, wiosenne i letnie, kiedy nie ma z kim pójść w aleję ani na plażę.
Reposted fromchocoway chocoway viajuhasowa juhasowa
glazed
Reposted frombukoz bukoz viaCzeska Czeska
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viabeetle beetle
glazed
Facebook:Znacie moje imię, nie znacie mojej historii
Zupa:Znacie moją historię, nie znacie mojego imienia
— dokładnie
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie viaMigotliwa Migotliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl