Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

glazed
7527 555c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
glazed

Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaaabeecee aaabeecee viairmelin irmelin
glazed
0701 9e5d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viacooffee cooffee
glazed
Szukam nauczyciela i mistrza 
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę 
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia 
niech oddzieli światło od ciemności. 
— Tadeusz Różewicz, Ocalony
Reposted fromtatianka tatianka viaWascon Wascon
glazed
- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.
— Olga Frycz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMissySleepy MissySleepy
glazed
glazed
7264 f4c5
Reposted fromscorpix scorpix viausmiechprosze usmiechprosze

April 04 2015

glazed
2843 1ab6 500
Nasze piękne Bieszczady. 
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viajoannna joannna
glazed
6848 3010
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viasmutnazupa smutnazupa
glazed
3324 7270
Reposted fromundertow undertow viaWascon Wascon
glazed
Cieszę się, że nie urodziłem się przed odkryciem herbaty.
— William Gladstone
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapeper peper
glazed
0234 a630
Reposted fromnyaako nyaako viapeper peper
glazed
3595 2c93
Reposted fromthepointless thepointless viapeper peper
0207 bcba

Famous writers and their typewriters.

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viapeper peper
glazed
blue
Reposted fromcube cube viapeper peper
glazed
4211 84de 500
Friends
Reposted frommajkey majkey viapeper peper
glazed
0786 c081
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl