Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

glazed
1006 b3f8
Reposted fromscorpix scorpix viamayamar mayamar
glazed
     

The cast of Friends before Friends

Reposted fromfriends friends viapeper peper
glazed
glazed
Przyszła

Znowu przyszła do mnie samotność
choć myślałem, że przycichła w niebie
Mówię do niej:
-Co chcesz jeszcze, idiotko?
A ona:
-Kocham ciebie
— J.Twardowski
Reposted frommonstrum monstrum viamayamar mayamar
glazed
6052 e474
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamayamar mayamar

June 16 2015

glazed
7710 8cfc
Reposted frommimi07 mimi07 viadunkellicht dunkellicht
glazed
Najgorsze są pogodne niedziele...- pomyślał bez siły do walki - puste, piękne, słoneczne niedzielne poranki, wiosenne i letnie, kiedy nie ma z kim pójść w aleję ani na plażę.
Reposted fromchocoway chocoway viajuhasowa juhasowa
glazed
Reposted frombukoz bukoz viaCzeska Czeska
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viabeetle beetle
glazed
Facebook:Znacie moje imię, nie znacie mojej historii
Zupa:Znacie moją historię, nie znacie mojego imienia
— dokładnie
glazed
3257 3322 500
Wrocław
Reposted fromborsuk borsuk viasunako sunako

June 07 2015

glazed
7527 555c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
glazed

Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaaabeecee aaabeecee viairmelin irmelin
glazed
0701 9e5d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viacooffee cooffee
glazed
Szukam nauczyciela i mistrza 
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę 
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia 
niech oddzieli światło od ciemności. 
— Tadeusz Różewicz, Ocalony
Reposted fromtatianka tatianka viaWascon Wascon
glazed
- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.
— Olga Frycz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMissySleepy MissySleepy
glazed
glazed
7264 f4c5
Reposted fromscorpix scorpix viausmiechprosze usmiechprosze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl